शाळा शैक्षणिक प्रोफाइल

शाळेची पातळी –  माध्यमिक

माध्यम – मराठी

विषय –

अनिवार्य : मराठी, हिन्दी, संस्कृत, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, स.शास्त्र, शा.शिक्षण व आरोग्य

पर्यायी : स्काऊट-गाईड, स.सेवा, कला रसास्वाद

मूल्यांकन पद्धत